Raport zbiorczy wszystkich projektów w Google Data Studio
🗂️

Raport zbiorczy wszystkich projektów w Google Data Studio

Proces
Opis procesu
Za pomocą tej automatyzacji każdego dnia będziemy odkładać w pliku Google sheets statystyki wszystkich aktywnych projektów w monitoringu Senuto. Następnie połączymy plik Google sheets z Google Data Studio i zrobimy dashboard do wizualizacji tych danych.
Zasoby
Plik w Google Sheets
Wejście
Statystyki z monitoringu Senuto
Wyjście
Raport w Google Data Studio
Jeśli chcesz zaimportować automatyzację na swoje konto make.com pobierz poniższy plik i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

📙Instrukcja importu automatyzacji do make.com

Raport zbiorczy wszystkich projektów Google Data Studio.json17.0KB

Instrukcja video

Instrukcja

W tej automatyzacji wykorzystamy dane z monitoringu Senuto aby stworzyć raport zbiorczy wszystkich projektów. Jeśli wgrasz plik .json dodany powyżej nie musisz przechodzić tych kroków, wystarczy, że skonfigurujesz automatyzację i pliki, które znajdują się poniżej w materiałach dodatkowych.

Krok 1: Utwórz nowy scenariusz na swoim koncie make.com

image

Krok 2: Dodaj krok z integracją Senuto i wybierz z listy “list projects”. Ten krok w automatyzacji zwróci wszystkie Twoje aktywne projekty na dodanym koncie Senuto.

image

Aby sprawdzić czy dane są zwracane kliknij prawym przyciskiem myszy na element Senuto i wybierz opcję “run this module only”.

image

Jeśli wszystko poszło dobrze zobaczysz dane na temat swoich projektów.

image

Krok 3: Wybierz z dostępnych opcji “iterator” - aby pobrać dane dla każdego z projektów z listy musimy użyć pętli, do tego właśnie służy iterator.

image

W iteratorze konfigurujemy po jakim polu chcemy wykonać pętlę.

image

W naszym przypadku jest to pole “id”. To unikalne ID projektu.

Krok 4: Ponownie wybierz element Senuto i tym razem zaznacz opcję ”get project details”, która pobiera statystyki dla projektu

image

W polu project wybieramy value z iteratora. Dzięki temu dane zostaną pobrane dla każdego projektu z listy.

W polu date newer określamy brzegową datę, dla której chcemy statystyki. Now oznacza dziś.

W polu date older określamy datę początkową. Ja chce pobrać statystyki tylko za dziś więc tu również wybieram now. Jeśli chcesz pobrać statystyki np. za ostatni

image

Krok 5: z dostępnych opcji wybierz text parser > replace. Chcemy tu zamienić . na , tak aby Google sheets odczytywał daną metrykę jako liczbę.

image

Konfigurujemy dla pola “estimated traffic change” taką zamianę. Jeśli twoja modyfikacja automatyzacji wymagałaby zmiany większej kilku metryk musisz użyć opcji tools > router a następnie dla każdej metryki dodać oddzielny element text parser > replace.

image

Krok 6: w tym kroku musimy skonfigurować element Google sheets. Możesz skorzystać z gotowego szablonu, który udostępniam niżej w materiałach dodatkowych. Tu sprawa jest bardzo prosta, określamy do, którego pliku make ma zapisywać dane oraz w jakich kolumnach mają znaleźć się poszczególne metryki.

image

Automatyzacja w tym momencie jest gotowa do uruchomienia. Możesz ją uruchomić ręcznie bądź ustawić harmonogram dzięki, któremu w określonym czasie będzie uruchamiać się sama.

image

Po uruchomieniu dane powinny pojawić się w Google Sheets.

image

Następnie możesz dodać je do Google Data Studio i zrobić raport zbiorczy dla swoich projektów. Dziele się podstawowym szablonem niżej.

Całą automatyzację możesz modyfikować w dowolny sposób. Możesz np. dodatkowo skomponować z tych informacji maila lub wiadomość na komunikator firmowy, która będzie się wysyłać wraz dodanymi danymi.

Powodzenia!

Dodatkowe materiały

Szablon data studio z danymi:

Szablon google sheets z danymi: