System kontroli backlinków
🔗

System kontroli backlinków

Proces
Opis procesu
Ta automatyzacja będzie kontrolowała czy określone linki istnieją na określonych serwisach. Często zdarza się, że linki po zakupie są usuwane. Dzięki tej automatyzacji będziesz w stanie kontrolować ten proces automatycznie. Jeśli jakiś link zostanie usunięty, otrzymasz powiadomienie.
Zasoby
Plik w Google Sheets
Wejście
Lista domen i lista linków
Wyjście
Weryfikacja czy link istnieje
Jeśli chcesz zaimportować automatyzację na swoje konto make.com pobierz poniższy plik i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
Baza automatyzacji Senuto - system kontroli linków.json127.1KB

Instrukcja video

Instrukcja

Krok 1: Utwórz listę domen, dla których chcesz pobierać metryki.

Krok 2: Utwórz plik Google Sheets z listą linków oraz domen, do których dane linki prowadzą. Źródłem tych danych nie musi być Google sheets. Możesz takie dane przechowywać np. w bazie danych MySql i pobierać je na potrzeby automatyzacji.

Krok 3: Utwórz nową automatyzację w narzędziu make.com.

image

Krok 4: Z dostępnych aplikacji wybierz Google sheets i funkcję search rows. Funkcja ta za każdym razem pobierze wszystkie wiersza do analizy. W tym przypadku chcemy pobierać wszystkie wiersze, za każdym razem analizujemy wszystkie linki.

image

Krok 5: Z dostępnych aplikacji wybierz HTTP API. Skorzystamy tu z API scrapingbee z rapidapi. Jest to API, które umożliwia pobranie crawl wskazanych adresów URL.

Ten krok niebawem będzie można zrealizować za pomocą integracji Senuto.

image

Konfiguracja zapytania do API wygląda tak jak na screenie powyżej. Klucz musisz wygenerować na swoim koncie rapidapi.

API scrapingbee pozwala pobierać do 5000 adresów za $12 miesięcznie.

Zapytanie wysyłamy tu metodą GET a więc zmienne deklarujemy w linku. Poza linkiem, który scrapingbee ma pobrać zdeklarowałem dodatkową funkcje:

stealth_proxy=true

Ta funkcja wymusza na scrapingbee korzystanie z proxy premium. W praktyce zapytania powinny być bardzo rzadko blokowane.

Krok 6: Z dostępnych narzędzi wybierz opcję router. Opcja router umożliwia rozgałęzienie przepływu automatyzacji na kilka gałęzi. Dzięki temu można wykonywać większą liczbę operacji na jednym zbiorcze danych.

image

Krok 7: Wybierz funkcje Google sheets > update a Row. Ta funkcja zaktualizuje istniejący wiersz. Definiujemy tu numer wiersza oraz stałą TRUE (informacja, że link istnieje)

image

Krok 8: Pomiędzy dwoma poprzednimi krokami załóż filtr, który zweryfikuje czy w pobranym przez scrapingbee kodzie html znajduje się link do Twojej strony.

image

Pomiędzy dwoma dowolnymi połączeniami możemy definiować filtry. Ten filtr sprawdza czy w “3. Data” - ta zmienna przechowuje pobrany kod html znajduje się “2. (B)” - ta zmienna przechowuje adres domeny (pobrany z pliku Google sheets). Jeśli zapytanie spełnia warunki filtru to w poprzednim kroku (krok 7) zostanie zapisana informacja, że link istnieje (True).

Krok 9: Utwórz kolejną gałąź w routerze i wybierz opcje Google sheets > Update a row.

image

Tu definiujemy numer wiersza i wartość ”FALSE”, która oznacza, że link nie istnieje. Ona zapisuje się tylko wtedy kiedy pomiędzy dwoma krokami zostanie spełniony następujący filtr.

image

Krok 10: zdefiniuj kolejną gałąź w routerze i wybierz opcje HTTP request. Tu skorzystamy z API serwisu https://geekflare.com/, które udostępnia API do różnych zadań takich jak: dns, robienie screenshotów stron. W naszym przypadku użyjemy end-pointu API, który pozwala sprawdzić status http adresu URL. Jeśli nasz link nie istnieje w danym serwisie to chcemy sprawdzić jaki status zwraca ten serwis. Jeśli zwraca status 200 to oznacza, że działa.

Ten krok niebawem będzie można zrealizować za pomocą integracji Senuto.

Dokumentacja API narzędzia znajduje się tu: https://geekflare.com/api/docs#overview

image
image

Klucz musisz wygenerować na swoim koncie geekflare.

Krok 11: Wybierz opcje Google sheets > update a row.

image

Zapisujemy informacje o statusie HTTP danego adresu URL.

Krok 12: Wybierz opcję slack > post a message. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o usuniętych linkach możesz wysłać je automatycznie za pomocą slacka, maila lub innych dostępnych w make narzędzi komunikacji. Możesz w pliku google sheets przechowywać również kontakt do firmy odpowiedzialnej za określony link i w przypadku jego usunięcia automatycznie się z nimi skontaktować. Konfiguracja dla slacka wygląda następująco:

image

Docelowa wiadomość na slacku wyglądać będzie tak:

image

To koniec, masz system kontroli linków!

Dodatkowo możesz ustawić harmonogram tak aby system sprawdzał występowanie linków np. raz w miesiącu:

image

Dodatkowe materiały

Szablon Google Sheets: